Kurz Level 2

Aktivizační praktik Smyslové aktivizace®

Nástavbový kurz LEVEL 2 je akreditován MPSV ČR a určen pro ty, kteří absolvovali základní kurz LEVEL 1 a chtějí dále prohlubovat své kompetence a znalosti především v péči o uživatele postižené demencí. Tento kurz učí účastníky zaměřit aktivizaci také ve vztahu k životnímu příběhu a s ohledem na rozsah zdravotního a psychického omezení.

Specifikace kurzuCena za účastníka v KčRozsah plnění

Modul 4 - Umění vnímat

Způsoby komunikace, východiska, naslouchání, empatie, vnímání potřeb uživatele a pečovatele, empatie, tolerance a akceptace, komunikační kroky, vnímání potřeb a jejich uspokojení v ošetřovatelské péči a cílenou Smyslovou aktivizací, specifika a vedení komunikace v jednotlivých fázích demence a cílená Smyslová aktivizace a péče7 900,-
16 vyučovacích hodin

Modul 5 - Umění poznat

Biografie a životní příběh, vysvětlení pojmů, data známá a získaná, způsob cílení aktivizace, pomůcky a aktivizační předměty, práce se vzpomínkami v závislosti na získaná data, zaměření témat pro individuální a skupinovou Smyslovou aktivizaci

16 vyučovacích hodin

Modul 6 - Umění doprovázet

Proces lidského života a provázení, vnímání smrti pečovatelem, vnímání smrti uživatelem, vnímání potřeb této fáze, tematické a obsahové cílení Smyslové aktivizace a východiska pro doprovázení, duchovní potřeby, vnímání potřeb pozůstalých a pečovatelů, projev úcty

16 vyučovacích hodin

Podmínky k získání osvědčení: účast v kurzu, ověření znalostí písemným testem, dokumentace praxe Smyslové aktivizace. 

Po absolvování kurzu je Aktivizační praktik kompetentní využít Smyslovou aktivizaci především u uživatelů postižených různým stupněm demence nebo uživatelů s jiným druhem zdravotního omezení, a to v rámci krátkodobé, individuální aktivizace i aktivizace skupinové.

Přihláška

Storno poplatky 91 a více dní před dnem konání 10% z celkové ceny

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com