Otevřený kurz Aktivizační praktikant KSA – Level 1 OBSAZENO

Publikoval(a) M dne

Datum / čas
26/03/2020 - 27/03/2020
9:00 - 14:30

Místo konání
Sušice, Bude upřesněno, Sušice, Česká republika

Kategorie


Kurz je rozdělen do tří po sobě jdoucích modulů, které na sebe navazují, postupně rozšiřují kompetence účastníka a lektorovi umožňují postupné vedení v reakci na praktické zkušenosti účastníků. Výklad je spojen s praktickým nácvikem a využitím dosavadních zkušeností účastníků. Je založen na maximálním možném propojení teorie s praxí tak, aby účastník mohl koncept průběžně ověřovat v praxi a postupně ho zavádět do systému ošetřovatelské péče a cílené aktivizace.

  • Číslo akreditace MPSV ČR: A2019/1308-SP/PC/PP/VP
  • Počet akreditovaných hodin: 36 vyučovacích hodin – vždy dva vyučovací dny s měsíčním rozestupem
  • Vydání osvědčení: 90% účast na kurzu + ověření znalostí
  • Cena: 7.992,- Kč za jednoho účastníka

Více o kurzu: LEVEL 1 – AKTIVIZAČNÍ PRAKTIKANT KONCEPTU SMYSLOVÉ AKTIVIZACE

Lektorka: Mgr. Kateřina Lacko
Místo konání: Sušice

M1         26. – 27. 3. 2020; od 9.00 do 14.30 hod.

M2         23. – 24. 4. 2020; od 9.00 do 14.30 hod.

M3         11. – 12. 6. 2020; od 9.00 do 14.30 hod.

 

Kurz je již plně obsazen.

Kategorie: