Možnost dalšího vzdělávání v konceptu Smyslové aktivizace podle Lore Wehner

Asociace poskytovatelů sociálních služeb začala s realizací projektu zavedení Smyslové aktivizace podle Lore Wehner do ČR. Projekt je podpořen z OP LZZ.

Posláním projektu je přispět k zintenzivnění mezinárodní spolupráce a partnerství na základě přenosu inovativních nástrojů a přístupu v oblasti aktivizace a podpory aktivních seniorů a osob postižených demencí nebo osob se specifickými potřebami. Tímto inovativním konceptem, který byl vytvořen v Rakousku, je Smyslová aktivizace podle Lore Wehner. Projekt probíhá ve spolupráci APSS ČR a rakouské společnosti Instituts ilw – Lore Wehner.

V rámci realizace projektových aktivit dojde k seznámení českých poskytovatelů a odborné veřejnosti s konceptem Smyslové aktivizace na základě realizace informačních seminářů v 5 krajích ČR (Jihočeský, Plzeňský, Vysočina, Jihomoravský a Moravskoslezský), na nichž bude vybráno celkem 5 pilotních zařízení, kde následně proběhne proces implementace konceptu do běžné praxe zařízení.

Následně se dne 24. 6. uskuteční odborná konference s aktivní účastí Lore Wehner.

V rámci přípravy na pilotní ověření budou přeloženy a přizpůsobeny do českého prostředí odborné materiály a skripta potřebné pro proces zavedení konceptu do praxe zařízení. Pilotní proces ověří a zhodnotí uplatnitelnost nového ošetřovatelského přístupu v českých pobytových zařízeních pro seniory a připraví tento nástroj k šíření do dalších zařízení. Pilotní ověření bude realizováno odborným vzděláváním pracovníků vybraných zařízení v rámci úrovní Level 1 - 3.

Informace o této konferenci a o prvních pěti odborných seminářích naleznete v příloze tohoto emailu. Účast na konferenci a na seminářích je zdarma.