Poděkování Haně Vojtové na Ceně Olgy Havlové 2015

Dne 25. května 2015 převzala Hana Vojtová z rukou ředitelky Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové Mileny Černé PODĚKOVÁNÍ za vynikající vedení domova seniorů a lektorování konceptu Smyslové aktivizace.

Více: http://www.vdv.cz/clanky/cena-olgy-havlove/cena-olgy-havlove-2015/