O Smyslové aktivizaci přednášela Hana Vojtová na konferenci Kanadské gerontologické ošetřovatelské asociace v Ottawě

Cílem přednášky bylo představit Smyslovou aktivizaci těm, kteří o ní ještě neslyšeli.

Tématem pro květnové setkání v roce 2017 bylo „gerontologické ošetřovatelství“ a na konferenci jsem měla možnost vystoupit s tématem:

Smyslová aktivizace pro osoby se zvláštními potřebami.

 
Cílem přednášky bylo představit Smyslovou aktivizaci těm, kteří o ní ještě neslyšeli.

Začala jsem otázkami, které jsem si kladla také já, ještě před tím, než jsem se Smyslovou aktivizací sama seznámila:

Jak pečovat o člověka s demencí?

Jaké aktivity mu připravit tak, aby se jich chtěl účastnit?

Jaké potřeby u něho naplnit tak, aby péče byla uspokojením potřeb nemocného seniora a nikoliv uspokojením potřeb pečovatele?

Jak se citlivě a přirozeně přiblížit k takto nemocným seniorům?

 
Chtěla jsem, aby posluchači věděli, že Smyslová aktivizace učí pečovatele vidět zdroje nemocného seniora, nikoliv jeho deficity. Cílem aktivizace je, aby si sám uvědomil, co všechno ještě dokáže, co umí a co všechno ještě zvládne.

Jde o to, vidět člověka a jeho zdroje. Zdroje jsou pro nás smysly, protože nic neprojde do rozumu, co dříve neprošlo smysly. To řekl významný český učitel Jan Amos Komenský a v procesu učení to platí dodnes. A je jedno, kolik je nám let, proces učení a stimulace mozku probíhá po celý náš život, i ve stáří, i v nemoci jakou je demence.

 
V rámci cílené aktivizace pomalu propojujeme smysly - zrak, hmat, vůni a samotné poznávání věcí kolem nás. Člověka s demencí provedeme po známých cestách a znovu propojujeme proto, aby tvořil slova, která označují předmět, vnímal barvy a jejich rozdílnost, připomněl si vůně. Nevadí, když si člověk s demencí nemůže hned vzpomenout, na kartách si přečte, co to je. Smyslová aktivizace nezkouší - ukazuje zdroje


Hovořila jsem o používaných aktivizačních materiálech, které jsou komunikačním mostem k člověku. Není potřeba nic kupovat a vyrábět. Předměty nemají zabít čas, předmět je mostem ke sdílení – je mostem k PŘÍSTUPU k člověku – přibližuje nás k pocitům druhého.

Podněty ve Smyslové aktivizaci volíme tak, aby byly seniorovi známé, cílíme na paměťové stopy – vždyť tohle všechno znám.

Fotografie zprostředkovaly účinky Smyslové aktivizace

 
Zpětná vazba od účastníků přednášky byla pozitivní a velmi příjemná.

Konference byla i příjemným setkání s lidmi mnoha národností a jejich vřelým přístupem k novým tématům a přístupům.

 
Setkání s doktorkou Karima Velji, RN, PhD, CHE, která patřila mezi hlavní přednášející na konferenci.

Dr. Velji zastává funkci viceprezidentky klinických služeb v Ontario Shores, Centru excelence pro péči o duševní zdraví ve Whitby v Ontariu. Působí na Torontské univerzitě, Univerzitě v Západním Ontariu, McMasterově a Nippissingské univerzitě.

Dr. Velji je vyhledávanou konzultantkou pro systémové projekty. Vedla projekty zaměřené na zkušenosti pacientů zaštítěné ministerstvem zdravotnictví a Integračními sítěmi dlouhodobé péče a místních zdravotních organizací v Ontariu. Je místopředsedkyní představenstva akreditační zdravotnické organizace Accreditation Canada a jednou z předsedkyň programu pro pomoc obětem násilí Health Canada’s Violence Evidence Guidance Action (VEGA).

Kanada je krásná země s množstvím příležitostí a s opravdovým zájmem pečujících dělat věci nově a spolupracovat.