Seminář v Ružomberku

Díky vstřícnosti Katolické univerzity v Ružomberku a za osobní podpory paní doc. PhDr. Ireny Kamanové, PhD., MHA. se dne 7.9.2017 uskutečnil seminář ke Konceptu Smyslové aktivizace. Aulu zaplnili převážně pečující z různých geriatrických zařízení ze Slovenska, ale i studenti univerzity.

Seminář dále podpořila Slovenská komora sociálních pracovníků a asistentů sociální práce.

doc. Irena Kamanová, Ing. Hana Vojtová

doc. Irena Kamanová, Ing. Hana Vojtová

Zpětná vazba účastníků semináře:

Ďakujem veľmi pekne za veľmi naplnený seminár láskou a múdrosťou. Veľmi mi pomohlo pochopiť hodnotu mojej práce a vžiť sa do samotného seniora. Čo cíti, čo prežíva, čo potrebuje, čoho sa bojí. Keď ste to hovorila priamo na seba napr. „Predstavím si samu seba ako 80 ročnú mám demenciu...“ Prajem veľa Božích milostí, zdravia a nech Vám to Pán Boh vynahradí. POSLANIE JE VAŠE SRDCE NAPLNENÉ PRE DRUHÝCH.

 

Dnešný deň bol pre nás prínosom v tom, aby sme pochopili „náplň“ Zmyslovej aktivizácie, čo je vidieť človeka, vidieť to, čo dokáže...... Poznať ho ako človeka a uplatňovať to v praxi! Ďakujeme za návrhy usmernenia ako pracovať so seniormi.

 

Seminár Zmyslová aktivizácia bol pre nás veľkým obohatením. Prednáška bola vysoko erudovaná a pritom podaná jednoduchým spôsobom zrozumiteľným pre každého účastníka. Budeme sa snažiť teóriu z tohto seminára pretaviť do praxe a veríme, že to bude pre úžitok našim klientom i nám. ďakujeme krásne s úctou zamestnanci CSS ANIMA Liptovsky Mikuláš.

 

Seminár bol pre mňa a moju profesiu prínosom, hlavne praktické ukáźky. Mojim želaním je, aby úcta, rešpekt a láska sa vnášala a existovala v každom zariadení. Prajem veľa síl a vôľu šíriť toto poslanie. JA, ho budem určite ďalej šíriť a snažiť sa ho uplatňovať. Ďakujem.

 

Seminár pre nás mal veľký význam a zmysel. Potvrdil, že človek je ovplyvňovaný zmyslami od počatia až po smrť - treba k ním pristupovať s veľkou láskou a nehou a potom sú nám vďační. Ďakujeme za prehlbujúci pohľad do sveta ošetrovateľskej starostlivosti a povzbudivé príklady podnety. Malé veci - maličkosti dokážu zázraky.

 

Seminár bol veľmi veľmi veľmi zaujímavý a motivačný. Veľa zaujímavých a nových informácií, ktoré je možné uplatniť nielen v zariadeniach, ale i v práci opatrovateľov a v nemalej miere priamo v rodine. Využitie Zmyslovej aktivizácie je naozaj širokospektrálne !!!! (Zariadenia, rodiny....)

 

Vďaka za zaujímavé priblíženie Zmyslovej aktivizácie s možnosťou konkrétnych príkladov - nie len teória ale prax - to sa ľahko zapamätá !! Teším sa na pokračovanie!

 

Tento seminár ma veľmi obohatil, získala som nové poznatky, podnety v práci. Tiež však mi mnohé veci objasnilo, prečo to práve tak funguje. DBB Daniela Baníková Baštigálová.

 

Ďakujem za dnešnú prednášku a za každého človeka, ktorý sa snaží zlepšiť starostlivosť, lebo je to veľmi dôležité pre život a nie prežívanie „človeka“. Napokon obohacuje to aj nás a ... robí vnútorne šťastnými. Problémom ale z môjho pohľadu nie sú ľudia, ktorí by neboli naklonení „Zmyslovej aktivizácií“ a celkovo novým informáciám, ako zlepšiť zdravotnú starostlivosť, ale ... nedostatok personálu. Tu by som mala apelovať na tento problém....Takže ďakujem za hodnotné informácie, ktoré chcem zaradiť do praxe a za strávený čas. Prajem Vám veľa úspechov a všetko dobré do ďalšieho života, aby sa starostlivosť o ľudí len zlepšovala a tak prispievala k vzájomnému šťastiu.

 

 

Ďakujem za velmi hodnotnú prednášku. Nepracujem so staršími ľuďmi, iba sa pripravujem na to. Prednáška ma veľmi jasne upozornila na veľmi dôležité detaily, ktoré vznikajú. Posteľ na správnej strane, aktivizácia zvedavosti, emočné prežívanie...... A mnoho ďalších detailov. Ešte raz veľká vďaka.

 

Ďakujem veľmi pekne za zážitok z tohto seminára a teším sa na ďalšie pokračovanie.

 

Bolo to pre mňa nové a veľmi podnetné. Ďakujem a teším sa na ďalšie stretnutie.

 

Prednáška na vysokej odbornej úrovni, prednášajúca úžasný prejav, veľa skúseností. Dúfam, že sa budeme môcť zúčastniť na pokračovaní buď cez Komoru SP, alebo iné stavovské komory. Práve takéto semináre a potom jednotlivé úrovne ako komunikovať so seniormi a klientmi s ktorými pracujeme. Je na škodu kvality práce, že v zákonoch SR nie je ukotvená povinnosť vzdelávať sa aj v týchto oblastiach.