Koncept ožívá i na Slovensku

První modul v rámci vzdělávání Aktivizačních praktikantů na Slovensku proběhl na akademické půdě – na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Mezi účastníky byli sociální pracovníci a ředitelé slovenských geriatrických zařízení.