SENSORY ACTIVATION AWARD - CENA SMYSLOVÉ AKTIVIZACE

První ceny byly uděleny v rámci konference „Smyslová aktivizace tělem i duší“, která se konala 31.5.2018 v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích, a to v kategoriích:

V kategorii „Příběh pečujícího“ paní Mgr. Daně Marii Černé, vedoucí sociálně aktivizačního úseku z Domova Na zámečku Rokytnice. Cena bude předána vítězce na podzim při plánované autogramiádě knihy Hany Vojtové „Jak (ne)přesadit starý strom“ přímo v Domově Na zámečku v Rokytnici.

V kategorii „Příběh seniora“ byla cena udělena a slavnostně předána paní Lucii Kopelentové, aktivizační praktikantce Smyslové aktivizace a pečovatelce z Domova důchodců Sociálních služeb Města Sušice.

V rámci prvního udílení cen byla udělena cena mimořádná „Cena aktivizačního praktikanta Smyslové aktivizace, za podporu a propagaci Institutu Smyslové aktivizace“ paní Haně Rabenhauptové, referentce pro samosprávu a komunitní plánování MÚ Prachatice, která je dlouholetou Aktivizační praktikantkou Smyslové aktivizace a v rámci svých pravidelných „cvičeních šitých na míru“ zpříjemňuje dny seniorům.

Všechny oceněné ženy dostaly jako dárek nově vydanou knihu Hany Vojtové „Jak (ne)přesadit starý strom“ a přívěsek Institutu Smyslové aktivizace ve tvaru ručičky s kruhem života vysázeným českými granáty.
Na vyhlášení dalšího kola SENSORY ACTIVATION AWARD se můžete těšit na podzim roku 2019, ceny budou vyhlášeny a předány na výroční páté konferenci 20.5.2020.