Na základě kooperace mezi Lore Wehner a Hanou Vojtovou vznikl v České republice ojedinělý institut vzdělávání, který nabízí akreditované vzdělávací kurzy v úrovních Level 1Level 3. Prostřednictvím vzdělávání pracovníků v sociálních službách se koncept rozšiřuje do geriatrických zařízení po celé České republice.

V České republice jsou k předávání konceptu Smyslové aktivizace kompetentní pouze lektorky, které jsou registrovány v Institutu Smyslové aktivizace, ISA educa s.r.o., a jsou pod vedením Ing. Bc. Hany Vojtové, garantky konceptu.

Ing. Bc. Hana Vojtová

Ředitelka Institutu Smyslové aktivizace, garantka konceptu

Narodila se v Prachaticích v roce 1974, vystudovala ekonomii a management v Plzni a v Praze. Od roku 2007 je ředitelkou domova seniorů, od roku 2011 vede institut vzdělávání v konceptu.

Publikace:
Smyslová aktivizace v české praxi
Smyslová aktivizace – pracovní sešit
Empathische Trauerarbeit (Empatická práce se zármutkem), hostující autorka
Paliativní péče třetího tisíciletí, spoluautorka