Doprava a způsob úhrady

 CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

a) Cenu za objednané zboží je možné uhradit výhradně převodem na účet prodávajícího uvedený ve faktuře.

b) Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

c) Cena zboží je vždy uvedena u nabízeného zboží na webové stránce.

d) K uvedené ceně zboží prodávající připočte náklady spojené s balením a dodáním zboží. V případě objednávky s dodáním do České republiky je smluvní cena nákladů spojených s balením a dodáním zboží 150,- Kč. V případě objednávky s dodáním do Slovenské republiky je smluvní cena nákladů spojených s balením a dodáním zboží 260,- Kč.

e) Prodávající odešle objednané zboží kupujícímu vždy až po zaplacení kupní ceny.