Autorka Konceptu Smyslové aktivizace

Ing. Bc. Hana Vojtová
Ing. Mgr. Hana Vojtová
Ing. Mgr. Hana Vojtová
  • od roku 2007 ředitelka domova seniorů
  • v roce 2015 založila a dodnes řídí Institut Smyslové aktivizace
  • Do české praxe zavedla a dále rozvinula Smyslovou aktivizaci a vytvořila autorský koncept péče a aktivizace pod názvem Koncept Smyslové aktivizace. Iniciovala vznik Institutu Smyslové aktivizace ISA educa s.r.o.
Autorské knihy:
Ocenění:        
  • Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci Ceny Olgy Havlové v roce 2015 Haně Vojtové udělil Poděkování za vynikající realizaci projektu: vynikající vedení domova seniorů a lektorování Konceptu Smyslové aktivizace.