LEVEL 3 – AKTIVIZAČNÍ TRENÉR KONCEPTU SMYSLOVÉ AKTIVIZACE

Kurz navazuje na kurz Level 2 a zakončuje proces vzdělávání v Konceptu Smyslové aktivizace. Vzdělávání rozšiřuje o způsob vedení týmu aktivizačních praktikantů a praktiků v geriatrickém zařízení a proces vedení, udržení a kooperace konceptu v praxi. Kurz v přímé souvislosti s praxí geriatrického zařízení učí účastníky vidět chyby v procesu a nastavit vnitřní mechanizmy pro nápravu a trvalé fungování konceptu v praxi daného zařízení.

Vypsané termíny:

2024

Otevřený kurz – Aktivizační trenér KSA - Level 3 – 21/11/2024 - 22/11/2024 , 9:00 - 14:30 Prachatice

Absolvent kurzu Level 3 – Aktivizační trenér Konceptu Smyslové aktivizace je kompetentní odborně vést jednotlivé aktivizační pracovníky vyškolené v konceptu, kooperuje a trvale udržuje proces konceptu Smyslové aktivizace v praxi a systematicky vytváří aktivizační plány v souladu s chodem zařízení a zároveň v souladu s potřebami uživatelů

Kurz je dvoudenní.

MODUL 7

dvoudenní kurz v rozsahu 12 vyučovacích hodin

  • koordinace konceptu v rámci geriatrického zařízení
  • Číslo akreditace MPSV ČR: A2019/1310-SP/PC/VP
  • Počet akreditovaných hodin: 12 vyučovacích hodin
  • Realizace: otevřené kurzy
  • Vydání osvědčení: účast na kurzu + ověření znalostí
  • Cena: 5.980,- Kč za jednoho účastníka

Navazující kurzy:

Prohlubující kurz LEVEL 3

Nenašli jste vhodný termín nebo máte otázky ke kurzu? Kontaktujte nás: