Seminář ke Konceptu Smyslové aktivizace

Informační seminář seznamuje účastníky s Konceptem Smyslové aktivizace a jeho uplatněním v praxi sociální péče.

Základní myšlenkou konceptu je péče o člověka založená na úctě, respektu a lásce. V obsahu semináře chceme účastníkům odpovědět na to, jak nahradit pečovatelské postupy lidským přístupem. Jak mohou péči založit na vztazích. Jak od začátku se seniorem přijmout i jeho rodinu a blízké, jak pečovat společně. Úctě, respektu a lásce se nedá naučit, ty se musí žít. My Vám pomůžeme, aby i Váš domov touto myšlenkou skutečně žil.  

  • Číslo akreditace MPSV ČR: A2020/0011-SP/PC/PP/VP
  • Počet akreditovaných hodin: 6 vyučovacích hodin
  • Realizace: převážně na zakázku pro jednotlivá zařízení sociálních služeb
  • Vydání osvědčení: účast na semináři
  • Cena: 18.000,- Kč do 20 účastníků, 21.000,- Kč nad 20 účastníků

Máte zájem o uspořádání semináře? Kontaktujte nás.
Rádi pro Vás připravíme také individuální kurz nebo Vám dáme vědět o chystaných akcích ve Vašem okolí.

Vypsané termíny:
Žádné události

Navazující kurzy:

Kurz LEVEL 1 – AKTIVIZAČNÍ PRAKTIKANT KONCEPTU SMYSLOVÉ AKTIVIZACE