LEVEL 1 – Opakovací kurz pro Aktivizační praktikanty Konceptu Smyslové aktivizace

Aktivizační praktikant si zopakuje teoretické znalosti v přímé souvislosti s vlastní praxí. Na základě prezentace vlastní praxe získá od lektora funkční zpětnou vazbu. Díky takto vedené sebereflexi se učí pracovat s chybou a zdokonaluje své dovednosti v interakci s vlastní praxí. Zároveň si aktivizační praktikant prohloubí znalosti o nejnovější poznatky a inovace v Konceptu Smyslové aktivizace, aby získal další dovednosti pro svou praxi.

Vypsané termíny:
Žádné události
  • Číslo akreditace MPSV ČR: A2019/1311-SP/PC/PP/VP
  • Počet akreditovaných hodin: 6 vyučovacích hodin
  • Realizace: převážně na zakázku pro jednotlivá zařízení sociálních služeb, realizujeme i otevřené kurzy
  • Vydání osvědčení: účast na kurzu
  • Cena: 18.000,- Kč do 20 účastníků, 21.000,- Kč nad 20 účastníků, 1.490,- Kč v případě otevřených kurzů

Navazující kurz:

LEVEL 2 – Aktivizační praktik Konceptu Smyslové aktivizace

Nenašli jste vhodný termín nebo máte otázky ke kurzu? Kontaktujte nás: