Prohlubující kurz LEVEL 3

Kurz opakuje a prohlubuje znalosti Aktivizačního trenéra Konceptu Smyslové aktivizace a rozvíjí jeho znalosti o nejnovější poznatky v rámci konceptu. Pomáhá účastníkům získat zpětnou vazbu lektora v návaznosti na prezentaci vlastní praxe. Ukotvuje proces vedení a kooperace konceptu v praxi geriatrického zařízení.

Vypsané termíny:
Žádné události
  • Číslo akreditace MPSV: ČR: A2019/1313-SP/PC/VP
  • Počet akreditovaných hodin: 8 vyučovacích hodin
  • Realizace: otevřené kurzy
  • Vydání osvědčení: účast na kurzu + ověření znalostí
  • Cena: 2.590,- Kč za jednoho účastníka

Nenašli jste vhodný termín nebo máte otázky ke kurzu? Kontaktujte nás: