LEVEL 2 – AKTIVIZAČNÍ PRAKTIK KONCEPTU SMYSLOVÉ AKTIVIZACE

Kurz navazuje na základní kurz Level 1. Rozšiřuje účastníkům znalosti tak, aby porozuměli demencí nemocnému člověku. Učí se pochopit, co senior skutečně cítí, aby péči zaměřil na to, co senior opravdu potřebuje. Navazuje na životní příběh seniora a čerpá z něj. Účastníci se seznámí s principy doprovázení v poslední životní fázi a s nejnovějšími poznatky v ošetřovatelské a zdravotní péči ze zahraničí. Učí reflektovat duchovní potřeby člověka. Vzdělávání dále rozšiřuje systém plánování a cílení témat, rozšiřuje vnímání oblastí tělesných, duševních a duchovních a jejich vzájemné propojení. Součástí vzdělávání jsou praktické návody na vedení individuální a skupinové Smyslové aktivizace. Kurz kombinuje výklad s praktickým nácvikem a využitím dosavadních zkušeností účastníků.

Vypsané termíny:

2024

Otevřený kurz Aktivizační praktik KSA – Level 2 – 24/10/2024 - 25/10/2024 , 9:30 - 15:00 Dobrá Voda u Českých Budějovic

Kurz je rozdělen do tří dvoudenních modulů. Mezi jednotlivými moduly je odstup jednoho měsíce. Po tuto dobu účastník zavádí nové poznatky do praxe. Ověření vlastních nových dovedností je pro pochopení konceptu velice důležité. Osobní zkušenosti z praxe jsou konzultovány s lektorem na dalším vzdělávacím modulu, tedy po celou dobu trvání vzdělávání.

MODUL 4

dvoudenní kurz v rozsahu 12 vyučovacích hodin

Umění vnímat

 • způsob komunikace pro pochopení pocitů seniora
 • empatie, komunikační kroky vedoucí k potřebám člověka
 • aktivizační témata a podpora zaměřeny na individuální potřeby člověka
MODUL 5

dvoudenní kurz v rozsahu 12 vyučovacích hodin

Umění poznat

 • životní příběh, proces a souvislosti pro péči a aktivizaci
 • práce se vzpomínkami jako součást podpory
 • využití vzpomínek a životních zkušeností pro smysluplnou aktivizaci
MODUL 6

dvoudenní kurz v rozsahu 12 vyučovacích hodin

Umění doprovázet

 • lidský život a prožívání
 • vnímání konečnosti lidského života
 • potřeby tělesné, duševní a duchovní
 • pomoc a doprovázení, jak se rozloučit, aby zůstala vzpomínka na důstojnou péči

Absolvent kurzu Aktivizační praktik Konceptu Smyslové aktivizace je kompetentní plánovat, organizovat a odborně realizovat rozšířenou individuální a skupinovou Smyslovou aktivizaci na základě individuálních potřeb a zdrojů člověka. Cílenou péčí a aktivizací uspokojuje individuální potřeby seniora, cíleně propojuje jednotlivé složky v celek v souladu s konceptem.

 • Číslo akreditace MPSV: A2019/1309-SP/PC/PP/VP
 • Počet akreditovaných hodin: 36 vyučovacích hodin – vždy dva vyučovací dny s měsíčním rozestupem
 • Realizace: převážně na zakázku pro jednotlivá zařízení sociálních služeb, realizujeme i otevřené kurzy
 • Vydání osvědčení: 90% účast na kurzu + ověření znalostí
 • Cena: 8 970 Kč za jednoho účastníka

Navazující kurzy:

LEVEL 2 – Opakovací kurz pro Aktivizační praktiky Konceptu Smyslové aktivizace
Level 3 – Aktivizační trenér Konceptu Smyslové aktivizace

Nenašli jste vhodný termín nebo máte otázky ke kurzu? Kontaktujte nás: