LEVEL 1 – AKTIVIZAČNÍ PRAKTIKANT KONCEPTU SMYSLOVÉ AKTIVIZACE

Nezačneme se hned učit. Začneme tím, že se budeme snažit starého a nemocného člověka pochopit. Budeme se na něj dívat nejen očima, ale hlavně srdcem. Jen tak pochopíme, co nám říká a jak se cítí. A pak je jen malý krok k tomu poznat jeho potřeby. Stát se tím, koho na své cestě ve stáří a v demenci potřebuje, průvodcem, který mu rozumí a je mu stále nablízku.

Vypsané termíny:
Žádné události

Nedílnou součástí kurzu je praktický nácvik technik a vedení individuální a skupinové aktivizace v souladu s principy konceptu.  

Kurz je rozdělen do tří po sobě jdoucích modulů, které na sebe navazují, postupně rozšiřují kompetence účastníka a lektorovi umožňují postupné vedení v reakci na praktické zkušenosti účastníků. Výklad je spojen s praktickým nácvikem a využitím dosavadních zkušeností účastníků. Je založen na maximálním možném propojení teorie s praxí tak, aby účastník mohl koncept průběžně ověřovat v praxi a postupně ho zavádět do systému ošetřovatelské péče a cílené aktivizace.

Kurz je rozdělen do tří dvoudenních modulů. Mezi jednotlivými moduly je odstup jednoho měsíce. Po tuto dobu účastník zavádí nové poznatky do praxe. Ověření vlastních nových dovedností v praxi je pro pochopení konceptu velice důležité. Osobní zkušenosti z praxe jsou konzultovány s lektorem na dalším vzdělávacím modulu, tedy po celou dobu trvání vzdělávání.

MODUL 1

dvoudenní kurz v rozsahu 12 vyučovacích hodin

Koncept Smyslové aktivizace

 • myšlenka konceptu jako vize a její praktické naplňování v péči o člověka
 • smysly člověka jako zdroje pro aktivizaci a podporu
 • proces plánování smysluplné aktivizace s ohledem na potřeby seniora
 • propojení péče a aktivizace
MODUL 2

dvoudenní kurz v rozsahu 12 vyučovacích hodin

Umění porozumět

 • vnímání stáří a stárnutí, zachování důstojnosti
 • pochopení onemocnění demencí a specifika přístupu péče
 • principy smysluplné aktivizace s ohledem na fáze onemocnění demencí
MODUL 3

dvoudenní kurz v rozsahu 12 vyučovacích hodin

Umění prožít

 • aktivizace jako přirozená součást péče
 • způsoby aktivizace, aktivizační pomůcky a jejich využití
 • propojení mysli a emocí aneb Jak stáří skutečně prožít

Absolvent kurzu Aktivizační praktikant Konceptu Smyslové aktivizace je kompetentní plánovat, organizovat a odborně realizovat individuální Smyslovou aktivizaci uživatele na základě jeho individuálních potřeb a zdrojů, sestavit a odborně vést malé aktivizační skupiny. Absolvent kurzu dokáže propojit péči a aktivizaci a realizovat je v souladu s principy Konceptu Smyslové aktivizace.

 • Číslo akreditace MPSV ČR: A2019/1308-SP/PC/PP/VP
 • Počet akreditovaných hodin: 36 vyučovacích hodin – vždy dva vyučovací dny s měsíčním rozestupem
 • Realizace: převážně na zakázku pro jednotlivá zařízení sociálních služeb, realizujeme i otevřené kurzy
 • Vydání osvědčení: 90% účast na kurzu + ověření znalostí
 • Cena: 8 970 Kč za jednoho účastníka

Navazující kurzy:

LEVEL 1 – Opakovací kurz pro Aktivizační praktikanty Konceptu Smyslové aktivizace
LEVEL 2 – Aktivizační praktik Konceptu Smyslové aktivizace

Nenašli jste vhodný termín nebo máte otázky ke kurzu? Kontaktujte nás: