Základní informace


KONCEPT SMYSLOVÉ AKTIVIZACE

učí

úctě, respektu a lásce v péči o stárnoucího člověka

a

aktivizaci, která je založena na smysluplných činnostech.


Péči o starého člověka nelze dát do obecného manuálu. Musíme ke každému přistupovat podle toho, jaký život prožil, jaké měl zvyky, povahu, co měl rád.

Pečovatelé, kteří se na kurzech koncept učí, musí začít sami u sebe, podle hesla „Chci-li pochopit druhého, musím nejprve pochopit sebe.“ Když se na seniora s demencí začnou dívat jako na člověka, který má svou důstojnost, své potřeby, a hlavně stále zachované zdroje, kterými jsou jeho smysly, mohou o něj pečovat tak, že postup choroby značně zbrzdí. Navíc, okusí-li už osudu odevzdaní nemocní lidé, že ještě něco dokážou, vrátí se jim chuť do života. Informace získané v kurzech nejsou užitečné jen pro profesionální pečovatele, metodu se mohou naučit i rodinní příslušníci, kteří své blízké doprovázejí doma.

Příliš péče škodí

Metoda vychází z toho, že člověk s demencí ztrácí krátkodobou paměť, ale dobře mu funguje paměť dlouhodobá. Je tedy dobré mu udržet nebo připomenout schopnosti, které měl již dávno. Skončit musí takzvaná „přepéče“, tedy nadměrná péče, při níž za člověka vše uděláme a nedáme mu šanci k sebemenšímu podílu na sebeobsluze. I kdyby některé jednoduché úkony nezvládl napoprvé, může se jim postupně znovu učit.

  • Při ranní hygieně si může umýt obličej žínkou, může si sám čistit zuby či zubní protézu.
  • Muži se mohou podílet na holení.
  • Je dobré dát vybrat oblečení. Výběr ale musí být jasný: ze dvou dobře odlišných věcí.
  • I zapínání knoflíků lze trénovat, nevadí, že to zpočátku trvá tak dlouho.
  • Někoho možná baví dělat výtvarné práce, mnozí ale dají přednost něčemu praktičtějšímu, třeba přípravě polévky, na níž si pak mohou pochutnat.
  • Někdo se může opět naučit používat nůž a krájet zeleninu, muži, kteří mají rádi techniku, zkusí obsluhovat mixér.
  • Je dobré najíst se, pokud možno bez pomoci druhých, kdo manipulaci s příbory nezvládá, může se ji postupně učit tréninkem jemné motoriky ruky
  • Ženy stále zůstávají ženami, chtějí být krásné, ponechme jim možnost, aby se nalíčily, učesaly, doplnily své oblečení třeba korálky nebo šperky. Muži zase mohou zkoušet různé klobouky a hodnotit, jak jim sluší.
  • Používání předmětů vyvolává vzpomínky, je dobré nechat demencí nemocného člověka o tom, na co si vzpomněl, vyprávět.

To je jen malý výčet nejrůznějších činností, ve kterých se vyškolený pracovník naučí seniora podpořit.

Výběr zařízení pro zavádění konceptu

Jsou to právě geriatrická zařízení, které si jako směr své péče vyberou Koncept Smyslové aktivizace. Každý se vzdělávání může zúčastnit, potřebuje ale trpělivost, protože zavést koncept do praxe je běh na dlouhou trať. Jen vytrvalostní běžci vědí, že nesmí přepálit začátek a že je potřeba rozložit síly na celou délku trasy. Přesně tak je potřeba postupovat při zavádění konceptu do praxe geriatrického zařízení.

Chtít se něco nového učit

Každý účastník kurzu je dobrovolným účastníkem vzdělávání a vzdělává se na základě svého vlastního rozhodnutí. Každé rozhodnutí totiž souvisí s přijetím vlastní zodpovědnosti, že naučené dovednosti přenese do praxe. Svobodné rozhodnutí je pro účast v kurzu základní kritérium pro to, aby vzdělávání dopadlo úspěšně. K tomuto rozhodnutí může účastník dozrát po účasti na semináři, který je informativní a v rozhodnutí pomůže. Pomoci může i kniha Jak (ne)přesadit starý strom, která koncept vysvětluje.


Odpovědi na otázky

Kdo je na kurzech vítán a kdo není?

Vítáni jsou ti, kteří si připustí, že je čas se změnit a mají chuť se vzdělávat. Jsou ochotní pracovat na sobě, přijmout vlastní zodpovědnost za svou práci a za chování k ostatním lidem. Každá změna začíná nejprve tím, že změníme vlastní stereotypy a způsob myšlení a začneme se dívat očima těch, o které se staráme.

A do kurzu nemusí přicházet ti, které tam prostě druzí chtějí strčit v očekávání, že jim je v kurzu slušně vychováme. Nemá cenu vzdělávat ani ty, kteří jsou přesvědčeni o své dokonalosti a vzdělávat se nechtějí.

Kdo může koncept v praxi realizovat?

Vyškolený aktivizační praktikant, aktivizační praktik nebo aktivizační trenér Smyslové aktivizace, a to dle dosažené úrovně vzdělávání.

Komu je vzdělání určeno?

Vzdělávání je určeno především ošetřovatelskému personálu, aktivizačním a sociálním pracovníkům nebo zdravotním sestrám, domácím pečujícím, tedy těm, kteří přímo pracují se seniory.

Na základě získaných dovedností pak mohou cíleně zaměřit ošetřovatelskou péči nebo připravit aktivizační skupiny dle principů konceptu.

Obsah kurzu se aktualizuje?

Ano, autorka se snaží jít stále dopředu, sledovat zahraniční výzkumy a nové postupy péče. Sdílí praxi se zahraničními kolegy a z cest přiváží vždy něco nového, čím obohacuje kurzy.

Koncept v praxi a dá se to stíhat?

Smyslovka se nedá stíhat, ta se musí žít. A pro to, pro co se v životě opravdu rozhodneme, si čas vždy najdeme. Když chce být žena dobrá máma, tak tráví čas se svými dětmi, když chce překvapit dobrým jídlem, pak mu věnuje svůj čas, a když k tomu všemu, co v životě dělá, přidá lásku, pak opravdu žije, a ne jenom pro sebe, ale i pro ostatní.

Jak udržet koncept trvale v praxi a může geriatrické zařízení získat certifikaci v konceptu?

Trvalou podporou v procesu zavádění konceptu do praxe je supervize týmu, kterou zpravidla zajišťuje sama autorka. Výsledkem supervize je podpora týmu a doporučení pro další rozvoj.

Certifikace je možná, ale neměla by plnit funkci nálepky na vchodových dveřích, protože nálepka na dveřích udělá jen otisk na skle. Funkční a žitý Koncept Smyslové aktivizace zanechá pozitivní otisk v srdci člověka, o kterého se staráme, i jeho nejbližších.

Letáček ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.