Otevřený kurz Aktivizační praktikant KSA – Level 1

Publikoval(a) M dne

Datum / čas
03/09/2020 - 04/09/2020
9:00 - 14:30

Místo konání
Stecherův Mlýn (vpravo v přízemí vedle vjezdu do areálu), Litvínovice 32, České Budějovice, Česká republika

Kategorie


Kurz je rozdělen do tří po sobě jdoucích modulů, které na sebe navazují, postupně rozšiřují kompetence účastníka a lektorovi umožňují postupné vedení v reakci na praktické zkušenosti účastníků. Výklad je spojen s praktickým nácvikem a využitím dosavadních zkušeností účastníků. Je založen na maximálním možném propojení teorie s praxí tak, aby účastník mohl koncept průběžně ověřovat v praxi a postupně ho zavádět do systému ošetřovatelské péče a cílené aktivizace.

  • Číslo akreditace MPSV ČR: A2019/1308-SP/PC/PP/VP
  • Počet akreditovaných hodin: 36 vyučovacích hodin – vždy dva vyučovací dny s měsíčním rozestupem
  • Vydání osvědčení: 90% účast na kurzu + ověření znalostí
  • Cena: 7.992,- Kč za jednoho účastníka

Více o kurzu: LEVEL 1 – AKTIVIZAČNÍ PRAKTIKANT KONCEPTU SMYSLOVÉ AKTIVIZACE

Lektorka: Mgr. Kateřina Lacko
Místo konání: Stecherův Mlýn, Litvínovice 32, České Budějovice (vpravo v přízemí vedle vjezdu do areálu)

M1         3. – 4. 9. 2020; od 9.00 hod. do 14.30 hod.
M2         1. – 2. 10. 2020; od 9.00 hod. do 14.30 hod.
M3         29. – 30. 10. 2020; od 9.00 hod. do 14.30 hod.

 

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.

Kategorie: