Otevřený kurz Aktivizační praktikant KSA – Level 1 OBSAZENO

Publikoval(a) M dne

Datum / čas
08/09/2022 - 09/09/2022
9:00 - 14:20

Místo konání
České Budějovice, Bude upřesněno, České Budějovice, Česká republika

Kategorie


Kurz je rozdělen do tří po sobě jdoucích modulů, které na sebe navazují, postupně rozšiřují kompetence účastníka a lektorovi umožňují postupné vedení v reakci na praktické zkušenosti účastníků. Výklad je spojen s praktickým nácvikem a využitím dosavadních zkušeností účastníků. Je založen na maximálním možném propojení teorie s praxí tak, aby účastník mohl koncept průběžně ověřovat v praxi a postupně ho zavádět do systému ošetřovatelské péče a cílené aktivizace.

  • Číslo akreditace MPSV ČR: A2019/1308-SP/PC/PP/VP
  • Počet akreditovaných hodin: 36 vyučovacích hodin – vždy dva vyučovací dny s měsíčním rozestupem
  • Vydání osvědčení: 90% účast na kurzu + ověření znalostí
  • Cena: 8670,- Kč za jednoho účastníka

Více o kurzu: LEVEL 1 – AKTIVIZAČNÍ PRAKTIKANT KONCEPTU SMYSLOVÉ AKTIVIZACE

Místo konání: České Budějovice

M1:  08. 09. – 09. 09. 2022
M2:  06. 10. – 07. 10. 2022
M3:  20. 10. – 21. 10. 2022

KURZ JE OBSAZEN

 

 

Kategorie: